Тендери и јавни набавки

Print this pageSmaller textBigger text size
Број на оглас: 01/2018

Јавна набавка на стоки - моторни бензини и дизел горива

Од: 06.03.2018
До: 16.03.2018
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Отворена Постапка
Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.