Тендери и јавни набавки

Print this pageSmaller textBigger text size
Број на оглас: 09-101/2015

Набавка на гориво за службени автомобили

Од: 09.02.2015
До: 19.02.2015
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди
ДОКУМЕНТИ:
Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.