Тендери и јавни набавки

Print this pageSmaller textBigger text size
Број на оглас: 05-121/2015

Транспорт на стоки за потребите на Агенцијата за стоковни резерви

Од: 10.02.2015
До: 26.02.2015
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Барање за понуди
ДОКУМЕНТИ:
Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.