Тендери и јавни набавки

Print this pageSmaller textBigger text size
Број на оглас: 05-250/2015

Оглас за доделување на договор за јавна набавка на услуга - обновување на прехранбена варена сол од стоковните резерви

Од: 23.03.2015
До: 14.04.2015
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Обновување на 1.111.143 кг. прехранбена варена сол од стоковните резерви (25/1), на принцип старо за ново (со замена килограм за килограм со прехранбена варена сол од стоковните резерви).

ДОКУМЕНТИ:
Оглас (Adobe Acrobat document, 48 Kb)
Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.