Вести

Print this pageSmaller textBigger text size

Оглас за доделување на договор за јавна набавка

Скопје, 03.07.2018

Агенцијата за стоковни резерви објавува Оглас за доделување на договор за јавна набавка на меркантилна пченица за стоковните резери.

Тендерската документација е достапна на https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.