Lajme më të reja

Print this pageSmaller textBigger text size

Shpallje për ndarjen e marëveshjes për furnizim publik.

Shkup, 03.07.2018

Agjencioni për mallra rezervë publikon Shpallje për ndarjen e marëveshjes për furnizim publik të grurit merkantil për mallrat rezervë.

Dokumentacionin për tenderin është në qasje në adresën si vijon https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

Buletini elektronik
Shkruani e-mail adresën dhe qëndroni në rrjedhë me lajmet e reja
Na kontaktoni
02 / 3116 - 249

 

© Agjencioni për mallrat rezervë. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.