Lajme më të reja

Print this pageSmaller textBigger text size

Plani vjetor për furnizime publike për vitin 2019

Shkup, 28.01.2019

PLANI VJETOR PËR FURNIZIM  PUBLIK PËR VITIN 2019

 

Agjencionit për mallra rezervë

 
                 
                 

Nr.

Lënda e marëveshjes për furnizim publik

Shifra simbas KPFB

Fillim i parashikuar i procedurës

Vlera e përqindjes së marëveshjes

(denarë pa TVSH)

Lloji i procedurës

Konto

 
 
 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1. Kontratat dhe marëveshjet kornizë për furnizimet publike

 

 

 

 

 

 

 

1

 Materijale zyre dhe të tjera (tonerë)

637

 

 Shkurt, 2019

100,000.00

 Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave

423110

 

2

 Furnizim të lëndëve djegëse për makinat zyrtare

637

 

  Shkurt, 2019

400,000.00

  Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave

421410

 

3

 Produkte ushqimore,pije dhe paisje higjienike

637

 

  Shkurt, 2019

150,000.00

  Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave

423410 и 423710

 

4

 Furnizim të paisjeve informatike dhe video

637

 

 Simbas nevojës

423,700.00

  Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave

480140

 

5

 Furnizim të softverit

637

 

  Simbas nevojës

169,400.00

  Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave

485230

 

6

 Furnizim të   grurit merkantil

787

 

 Qershor,2019

85,000,000.00

 Procedurë e hapur

484110

 

7

 Furnizim të  mobiljeve dhe paisjeve  për zyra

787

 

  Simbas nevojës

169,400.00

  Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave

483110

 

8

 Furnizim të makinave për ngarkim dhe shkarkim (furkulicë)

787

 

  Simbas nevojës

2,500,000.00

  Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave

486110

 
                 

 

 

 

II. Kontratat dhe marëveshjet kornizë për furnizimet publike

 

 

 

1

Transport i mallrave nga mallrat rezervë

787

 

Simbas nevojës

1,000,000.00

Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave

421430

2

Ndreqje dhe servisim të makinave të lehta (duke përfshirë pjesë rezervë dhe goma dhe shërbime ngjyrosje dhe  limarje

637

 

Prill,2019

300,000.00

Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave

424110

3

Ndreqje dhe servisim të makinave ndihmëse dhe mjeteve transportuese (duke përfshirë pjesë rezervë dhe goma)

637

 

Prill,2019

200,000.00

Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave

424190

4

DDD mbrojtje të magazinave dhe hapësirave zyrtare

637

 

Simbas nevojës

150,000.00

Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave

424230

5

Servisim dhe mirëmbajtje të aparateve dhe paisjeve KZ

637

 

Simbas nevojës

150,000.00

Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave

424440

6

Sigurim të pasurisëdhe mallrave

637

66510000-8

Prill,2019

2,500,000.00

Procedurë e hapur

425250

8

Mirëmbajtje të aplikimit softverik

637

 

Tetor,2019

160,000.00

Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave

424420

9

Shërbime për ndreqjen dhe mirëmbajtjen e instalacionit dhe paisjeve në objektet për nevojat e Agjencionit dhe /ose për nevojat e magazinierve/kapacitetet e rezervuarëve të agjencionit për mallra rezervë

637

 

Simbas nevojës

400,000.00

Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave

424390

             

10

Furnizim të shërbimeve ISO standardeve

787

 

Simbas nevojës

200,000.00

Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave

426990

               

11

Ripërtrirje e elbit nga ushqimi për bagëti

787

 

Janar,2019

26,000,000.00

Procedurë e hapur

484110

               
               

 

III. Kontratë dhe marëveshje kornizë për furnizimet publike

 

 

 

1

Rekonstruksion të objekteve zyrtare

637

 

Simbas nevojës

2,966,000.00

Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave

481230

               
               
               
 

Drejtor

           
 

Resi Abdurahmani

           
               
                 

 

Buletini elektronik
Shkruani e-mail adresën dhe qëndroni në rrjedhë me lajmet e reja
Na kontaktoni
02 / 3116 - 249

 

© Agjencioni për mallrat rezervë. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.