Raportet për kontrrollet

Print this pageSmaller textBigger text size

 

Në pajtim të nenit 25-b nga Ligji për mallrat rezervë, Agjencioni për mallrat rezervë për mbikёqyrjet e kryera inspektuese nga ana e personave të autorizuar, është i obliguar në web faqen e internetit të paraqet raportet tre mujore.

Në periudhën prej 01.01.2012 deri më 31.03.2012 , Agjencioni për mallrat rezervë ka kryer gjithsej 23 kontrolle të mallrave pronë e Agjencionit, të cilat janë të magazinuara te subjektet juridikë –magazinat në territorin e RMV-së.

 

Në periudhën prej 01.04.2012 deri më 30.06.2012, Agjencioni për mallra rezervë ka kryer gjithsej 4 kontrolle  të mallrave pronë e Agjencionit, të cilat janë magazinuara te subjektet juridike – magazinierë në teritorin e RMV-së.

 

Në periudhën prej 01.07.2012 deri më 30.09.2012, Agjencioni për mallra rezervë ka kryer gjithsej 23 kontrolle  të mallrave pronë e Agjencionit, të cilat janë magazinuara te subjektet juridike – magazinierë në teritorin e RM-së.

Në periudhën prej 01.10.2012 deri më 31.12.2013, Agjencioni për mallra rezervë ka kryer gjithsej 3 kontrolle të mallrave pronë e Agjencionit, të cilat janë magazinuara te subjektet juridike – magazinierë në teritorin e RMV-së.

Në periudhën prej 01.01.2013 deri më 31.03.2013, Agjencioni për mallra rezervë ka kryer gjithsej 27 kontrolle të mallrave pronë e Agjencionit, të cilat janë magazinuara te subjektet juridike – magazinierë në teritorin e RMV-së.

Buletini elektronik
Shkruani e-mail adresën dhe qëndroni në rrjedhë me lajmet e reja
Na kontaktoni
02 / 3116 - 249

 

© Agjencioni për mallrat rezervë. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.