Lajme më të reja
news
 

Informacionet nga karakteri publik që kanë të bëjnë me punën e Agjencionit për mallra rezervë do të jenë të kapshme këtu…

 

Më shumë
Tenderët dhe furnizimet publike
news
 

Furnizimet publike të publikuara nga Agjencioni për mallra rezervë janë të kapshme në Sistemin elektronik për furnizime publike. Si dhe në faqen e Agjencionit për mallra rezervë…

 

Më shumë
Rregullorja ligjore
news
 

Agjencioni është organ I pamvarur I administrates shtetërore, me cilësi të personit juridik. Agjencioni për punën e saj përgjigjet përpara Qeverisë së Republikës së Maqedonisë…

 

Më shumë
Plani Strategjik
news
 

Plani strategjik i Agjencionit për mallra rezervë është dokument në të cilin janë të paraqitura qëllimet dhe detyrat e Agjencionit për mallra rezervë për periudhën prej tre vjet.

 

Shkarko dokumentin

 

 

Organogrami

Print this pageSmaller textBigger text size

 

 

Për kryerjen e funksioneve të Agjencionit për mallra rezervë, po përcaktohet vendosja hierarkike si vijon:

 

 

 

Drejtori

 

 

Zëvendës drejtori

Sektori për mallrat ushqimor dhe industrial në mallrat rezervë

Sektori për punë të përgjithshme dhe juridike

Sektori për çështje financiare

 

Sektori për mallrat ushqimor  në mallrat rezervë

Njësia për mallrat industrial në mallrat rezervë

Njësia për kordinim dhe kontroll buxhetor

Njësia për kontabilitet dhe pagesa

Njësia për punë juridike

Njësia për punë të përgjithshme

 

Njësia për furnizime publike

 

 

Në Agjencionin për mallrat rezervë, jashtë nga sektorët formohen njësi të cilat për punën drejtpërdrejt i përgjigjen Drejtorit të Agjencionit, dhe atë:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                                                                                    

 

 

 

DOKUMENTET:
Buletini elektronik
Shkruani e-mail adresën dhe qëndroni në rrjedhë me lajmet e reja
© Agjencioni për mallrat rezervë. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.