Struktura e Agjencionit

Print this pageSmaller textBigger text size

 DREJTOR I AGJENCIONIT PËR MALLRA REZERVË

 RESI ABDURAHMANI

U.D.ZËVENDËS I DREJTORIT PËR MALLRA REZERVË

BAJRAM GJULIOSKI

Kontakt telefoni : (02) 3116-249

 

SEKTORI PЁR MALLRAT USHQIMOR DHE INDUSTRIAL

 •  Udhëheqës i sektorit për mallrat ushqimorë dhe industrialë

  Toni Kanturski   e-mail: toni.kanturski@asr.gov.mk

 • Këshilltari për analizë dhe evidencё të mallrave ushqimorë

  Zoran Donçev   e-mail: zoran.doncev@asr.gov.mk

 • Bashkëpuntor i lartë për kontroll të mallrave rezervë

  Liljana Grozdanovska   e-mail: liljana.grozdanovska@asr.gov.mk

 • Bashkëpuntor  i ri për barna dhe paisje medicinale

            Levent Spahiu e-mail:levent.spahiu@asr.gov.mk

 •  Bashkëpuntor i ri për derivate të naftës   

             Sadija Nurkoviq e-mail:sadija.nurkovik@asr.gov.mk

Person për komunikim me qytetarë të cilët kanë një farë lloji dhe shkalle të kufizimit mental.

SEKTORI PЁR ÇËSHTJE FINANSIARE

 • Udhëheqës i sektorit për çështje financiare

             Driton Bajrami e-mail:driton.bajrami@asr.gov.mk

 • Bashkëpuntor për llogaritje të pagave dhe tatimeve

           Dragiva Ristovska Miloshevska e-mail:dragica.milosevska@asr.gov.mk

 

         NJЁSIA PËR PUNЁ JURIDIKE DHE TЁ PЁRGJITHЁSHME

              Bashkëpuntor i ri për punë normative

              Imer Rexhepi e-mail: imer.redzepi@asr.gov.mk

              Bashkëpuntori ri  për punë juridike

             Lindita Ismaili e-mail: lindita.ismaili@asr.gov.mk

 NJЁSIA PËR RESURSE NJERËZORE

            Ramije Shala e-mail:ramije.sinan@asr.gov.mk

 •   Referent i ri për pranim,evidentim,dhe dhënien e materijalit të harxhuar

              Ljumnie Shala e-mail:ljumnie.sulja@asr.gov.mk

 • Vozitës
  Boge Filipovski

Buletini elektronik
Shkruani e-mail adresën dhe qëndroni në rrjedhë me lajmet e reja
Na kontaktoni
02 / 3116 - 249

 

© Agjencioni për mallrat rezervë. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.