Tenderët dhe furnizimet publike

Print this pageSmaller textBigger text size
Numri i Furnizimit: 08/2016

Shpallje për ndarjen e marëveshjes për furnizim publik për shërbimin dhe për kontrollimin e kualitetit dhe kvantitetit të mallrave nga mallrat rezervë

Nga: 24.03.2016
Tek: 30.03.2016
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave

Sistemi elektronik                                         

BYROJA PËR FURNIZIME PUBLIKE

 

SHPALLJE PËR KËRKIMIN DHE PËR GRUMBULLIMIN E OFERTAVE

Numri i shpalljes:08/2016

PJESA E I-rë: ORGANI KONTRAKTUES

I.1) Të dhëna për organin kontraktues

I.1.1)Emri i organit kontraktues: Agjencioni për mallra rezervë

I.1.2)Adresa:Rr.Orce Nikolov nr.71

I.1.3)Qyteti dhe kodi postal: Shkup 1000

I.1.4)Adresa e internetit:www.asr.gov.mk

I.1.5) Personi për kontakt:Toni Kanturski

Adresa e-postës:toni.kanturski@asr.gov.mkTelefon/faks:3116249/023298273

I.1.6) Informacione shtesë dhe dokumentacione për tenderin mund të merni: Në adresën e lartë përmendur

I.2)Kategorija e organit kontraktues, aktiviteti i saj kryesor ose veprimtaria:Organet shtetërore-Shërbimet e përgjithshme publike

PJESA E II-të:LËNDA E MARËVESHJES PËR FURNIZIM PUBLIK

II.1)Lënda e marëveshjes për furnizim publik:

Kontrolla për kualitet dhe kvantitet të mallrave nga mallrat rezervë

II.1.1) Vlera e caktuar pa TVSH: 200.000,00 den.

II.2 Shërbime tjera të cilat nuka janë të përfshira në nenin 2 nga kjo dispozitë(përvecse shërbimeve  që kanë të bëjnë me blerjen,zhvillimin,produksionin,ose koproduksionin e materijaleve programore nga ana e radiove dhe shtëpive televizive ose për terminet në radio dhe emitimin e programeve televizive)

) LLoji i marëveshjes për furnizim publik : Shërbim-Kategori e shërbimit:nr.27

Vendi i dërgimit të mallrave ose kryerja e shërbimeve, ose lokacioni për kryerjen e punëve:

Në teritorin e RM-së

II.3)A është marëveshja prej veprimtarive të përfshira (marëveshje e sektoreve):

II.6)Përshkrimi më detalisht i lëndës të marëveshjes për furnizim publik:

Në pjesën ,, Specifikacioni teknik”në dokumentet e tenderit.

II.7)Nomenklatura referente për ndarjen e marëveshjes për furnizim publik(OPJN)

II.8) A është lënda për furnizim ndarës:Po

 

Pjesa numër                             

Për tërë lëndën për furnizim    

                          

Përshkrimi I pjesës për furnizim

1

Kontroll për kualitet dhe kvantitet të mallrave nga mallrat rezervë

Kontroll kualitative të grurit

2

Kontroll për kualitet dhe kvantitet të mallrave nga mallrat rezervë

Kontroll kualitative të elbit për ushqim bagëtie

3

Kontroll për kualitet dhe kvantitet të mallrave nga mallrat rezervë

Kontroll kualitative të misrit për ushqim bagëtie

4

Kontroll për kualitet dhe kvantitet të mallrave nga mallrat rezervë

Kontroll kualitative të Eurosuper BC98

5

Kontroll për kualitet dhe kvantitet të mallrave nga mallrat rezervë

Kontroll kualitative të Eurodizel BC

6

Kontroll për kualitet dhe kvantitet të mallrave nga mallrat rezervë

Kontroll kualitative i vajit ekstra të lehtë për shtëpi

7

Kontroll për kualitet dhe kvantitet të mallrave nga mallrat rezervë

Kontroll kualitative të mazutit M-1HC

8

Kontroll për kualitet dhe kvantitet të mallrave nga mallrat rezervë

Kontroll kualitative të krypës për ushqim

9

Kontroll për kualitet dhe kvantitet të mallrave nga mallrat rezervë

Kontroll kualitative  vajit të  lulediellit të parpunuar

10

Kontroll për kualitet dhe kvantitet të mallrave nga mallrat rezervë

Kontroll kvantitativ të grurit,misrit dhe elbit

11

Kontroll për kualitet dhe kvantitet të mallrave nga mallrat rezervë

Kontroll kvantitativ të derivative të naftës

12

Kontroll për kualitet dhe kvantitet të mallrave nga mallrat rezervë

Kontroll kvantitativ të krypës për ushqim

13

Kontroll për kualitet dhe kvantitet të mallrave nga mallrat rezervë

Kontroll kvantitativ i vajit të lulediellit I parpunuar

 

PJESA E III-të: PROCEDURË

III.1) Kriterium për ndarjen e marëveshjes për furnizim publik:Çmimi më i ulët

III.2)Procedurë elektronike ? Po

Informacione shtesë në lidhje me ankandin elektronik

PJESA E IV-të: INFORMACIONE JURIDIKE,EKONOMIKE,FINANCIARE DHE TEKNIKE

IV.1)Garancion dhe pagesë me avans

IV.1.1)Deklaratë për ofertë të pamvarur:Po

IV.1.2)Garancion për ofertën:Jo

IV.1.3)Deklarate për seriozitet:Po

IV.1.4)Garancion për kryerjen me kualitet të marëveshjes:Jo

PJESA e V-të:INFORMACIONE ADMINISTRATIVE

V.1) Kushtet për dorëzimin e ofertave

V.1.1) Ofertat do të dorëzohen më së voni deri më 30.03.2016  në ora 14h

V.1.2) Periudha e kohëzgjatjes të ofertes: 90 ditë

 V.1.3) Afati I fundit për parashtrimin e pyetjeve :27.03.2016 deri në ora 15;30

V.3)Periudha e kohëzgjatjes të ofertes: 90 ditë

V.5)Informacione shtesë;

V.6) Data e shpalljes 24.03.2016

 

Buletini elektronik
Shkruani e-mail adresën dhe qëndroni në rrjedhë me lajmet e reja
Na kontaktoni
02 / 3116 - 249

 

© Agjencioni për mallrat rezervë. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.