Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести
Најнови вести
news
 
Информациите од јавен карактер кои се однесуваат на работењето на Агенцијата за стоковни резерви ви се достапни тука...
Повеќе
Тендери и јавни набавки
news
 
Јавните набавки објавени од Агенцијата за стоковни резерви се достапни на Електронскиот систем за јавни набавки. Како и на страната на Агенцијата за стоковни резерви...
Повеќе
Законска регулатива
news
 
Агенцијата е самостоен орган на државната управа, со својство на правно лице. Агенцијата за својата работа одговара пред Владата на Република Северна Македонија....
Повеќе
Стратешко планирање
news
 
Стратешкиот план на Агенцијата за стоковни резерви е документ во кој се претставени целите и задачите на Агенцијата за стоковни резерви за период од три години.
Превземи документ

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.