Тендери и јавни набавки

Smaller textBigger text size
Од: 27.08.2021
До: 27.09.2021
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Отворена Постапка
Агенцијата за стоковни резерви објавува оглас за доделување на договор за јавна набавка на меркантилна пченица. Повеќе детали на e-nabavki.gov.mk
Од: 10.02.2021
До: 25.02.2021
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Отворена Постапка
Поедноставена отворена постапка за набавка на електрична енергија за потребите на Агенцијата за стоковни резерви за период од 12 месеци
Од: 28.01.2021
До: 31.12.2021
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди
Годишен план за јавни набавки за 2021 година
Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.