Извештаи за Контроли

Print this pageSmaller textBigger text size

Согласно Член 25-б од Законот за стоковните резерви, Агенцијата за стоковни резерви за извршените инспекциски надзори од страна на овластените лица е должна на својата интернет страница да објавува квартални извештаи.

Во периодот од 01.01.2017 до 31.03.2017 година, Агенцијата за стоковни резерви има извршено вкупно 16 контроли на стоки сопственост на Агенцијата, кои се складирани кај правни субјекти - складиштари на територија на Република Македонија.

Во периодот од 01.04.2017 до 30.06.2017 година, Агенцијата за стоковни резерви има извршено вкупно 12 контроли на стоки сопственост на Агенцијата, кои се складирани кај правни субјекти - складиштари на територија на Република Македонија.

Во периодот од 01.07.2017 до 30.09.2017 година, Агенцијата за стоковни резерви има извршено вкупно 20 контроли на стоки сопственост на Агенцијата, кои се складирани кај правни субјекти - складиштари на територија на Република Македонија.

Во периодот од 01.10.2017 до 31.12.2017 година, Агенцијата за стоковни резерви има извршено вкупно 17 контроли на стоки сопственост на Агенцијата, кои се складирани кај правни субјекти - складиштари на територија на Република Македонија.

Во периодот од 01.01.2018 до 31.03.2018 година, Агенцијата за стоковни резерви има извршено вкупно 5 контроли на стоки сопственост на Агенцијата, кои се складирани кај правни субјекти - складиштари на територија на Република Македонија.

Во периодот од 01.04.2018 до 30.06.2018 година, Агенцијата за стоковни резерви има извршено вкупно 26 контроли на стоки сопственост на Агенцијата, кои се складирани кај правни субјекти - складиштари на територија на Република Македонија.

Во периодот од 01.07.2018 до 30.09.2018 година, Агенцијата за стоковни резерви има извршено вкупно 6 контроли на стоки сопственост на Агенцијата, кои се складирани кај правни субјекти - складиштари на територија на Република Македонија.

Во периодот од 01.10.2018 до 31.12.2018 година, Агенцијата за стоковни резерви има извршено вкупно 34 контроли на стоки сопственост на Агенцијата, кои се складирани кај правни субјекти - складиштари на територија на Република Македонија.

Во периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019 година, Агенцијата за стоковни резерви има извршено вкупно 9 контроли на стоки сопственост на Агенцијата, кои се складирани кај правни субјекти - складиштари на територија на Република Македонија.

Во периодот од 01.04.2019 до 30.06.2019 година, Агенцијата за стоковни резерви има извршено вкупно 17 контроли на стоки сопственост на Агенцијата, кои се складирани кај правни субјекти - складиштари на територија на Република Македонија.

Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.