Законска регулатива

Print this pageSmaller textBigger text size

Планирањењто, формирањето, финансирањето, чувањето, обновувањето и користењето на стоковните резерви на Република Македонија се уредува со Закон за стоковните резерви.

Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.