Тендери и јавни набавки

Smaller textBigger text size
Од: 03.07.2018
До: 15.08.2018
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди
Оглас за доделување на договор за јавна набавка на меркантилна пченица за стоковните резери. Тендерската документација е достапна на https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home
Од: 19.03.2018
До: 22.03.2018
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди
Огласот може да се најде на https://www.e-nabavki.gov.mk
Од: 08.03.2018
До: 13.03.2018
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди
Огласот може да се најде на https://www.e-nabavki.gov.mk
Од: 08.03.2018
До: 13.03.2018
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди
Оглесот може да се најде на https://www.e-nabavki.gov.mk
Од: 08.03.2018
До: 13.03.2018
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди
Огласот може да се најде на https://www.e-nabavki.gov.mk
Од: 06.03.2018
До: 16.03.2018
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Отворена Постапка
Огласот може да се најде на https://www.e-nabavki.gov.mk
Од: 18.07.2017
До: 07.08.2017
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка
Оглас за доделување на договор за јавна набавка на услуга - обновување на готварска камена (варена) сол
1
Од: 14.04.2016
До: 12.05.2016
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди
Од: 27.07.2015
До: 10.09.2015
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Отворена Постапка
Од: 23.03.2015
До: 14.04.2015
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка
Обновување на прехранбена варена сол од стоковните резерви
Од: 10.02.2015
До: 26.02.2015
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Барање за понуди
Од: 10.02.2015
До: 16.02.2015
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Барање за понуди
Од: 10.02.2015
До: 23.02.2015
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Барање за понуди
Од: 10.02.2015
До: 24.02.2015
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Барање за понуди
Од: 09.02.2015
До: 19.02.2015
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди
Од: 06.02.2015
До: 20.02.2015
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди
Оглас бр.08-137/2 за продбажба на 3.901.267 килограми јачмен за сточна храна од стоковните резерви по пат на електронско јавно наддавање
Од: 29.01.2015
До: 12.02.2015
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди
Агенцијата за стоковни резерви објавува Оглас за продажба на пченка за сточна храна од стоковните резерви бр.05-103/2
Од: 29.12.2014
До: 22.01.2015
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди
Се врши продажба на 25.000.000 кг. меркантилна пченица од стопковните резерви по пат на јавно наддавање преку системот за јавно наддавање e-aukcii.finance.gov.mk
Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.