Тендери и јавни набавки

Smaller textBigger text size
Од: 23.09.2019
До: 01.10.2019
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Барање за понуди
Од: 12.09.2019
До: 15.10.2019
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Отворена Постапка
Се врши набавка на меркантилна пченица за стоковните резерви. Огласот и тендерската документација можат да се симнат од веб страната на Бирото за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Од: 03.07.2019
До: 01.08.2019
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Отворена Постапка
Се врши набавка на меркантилна пченица за стоковните резерви. Огласот и тендерската документација можат да се симнат од веб страната на Бирото за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk Огласот е објавен и во („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.136/2019)
Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.