Тендери и јавни набавки

Smaller textBigger text size
Од: 18.06.2020
До: 28.07.2020
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди
Се врши набавка на меркантилна пченица за стоковните резерви. Огласот и тендерската документација можат да се симнат од веб страната на Бирото за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Од: 16.12.2019
До: 22.01.2020
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Отворена Постапка
Набавка на 1.111.150 кг. прехранбена варена сол заради обновување
Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.