Листа на информации од јавен карактер

Print this pageSmaller textBigger text size
<ul> <li> ЗАКОН ЗА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ („Сл. весник на РМ" бр. 84/08, 77/09 и 24/11);</li> <li> Уредба за утврдување на висината на надоместокот на трошоци на складиштарите за складирање, чување и обновување на стоковните резерви („Сл. весник на РМ" бр.39/2010);</li> <li> Уредба за начинот за утврдување на максималните количини и вредности на загубите во поглед на хемиските и физичките својства на стоката преку кало, растур, кршење, расипување и евапорација во работењето со стоковните резерви („Сл. весник на РМ" бр.39/2010);</li> <li> Уредба за критериумите и условите за избор на складиштари во поглед на просторот наменет за складирање и чување на стоковните резерви („Сл.весник на РМ" бр.39/2010);</li> <li> Среднорочна програма за формирање на стоковните резерви;</li> <li> Правилник за систематизација на работните места во Агенцијата за стоковни резерви;</li> <li> Правилник за организација и работа на Агенцијата за стоковни резерви;</li> </ul> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;">            </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 9pt;">Службени лица за посредување со информации од јавен карактер:</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"> <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;">            - Имер Реџепи и<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"> <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;">            - Линдита Авдулахи<o:p></o:p></span></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;">            </span></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;">            Е-пошта: info@asr.gov.mk</span></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> <span lang="MK" style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;">            Тел.02 3116-249<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"> <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p>  </p>
ДОКУМЕНТИ:
Кодекс за административни службеници (Adobe Acrobat document, 99 Kb)
2021Plan_za_javni_nabavki_v_1.pdf (Adobe Acrobat document, 1247 Kb)
Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.