Lajme më të reja
news
 

Informacionet nga karakteri publik që kanë të bëjnë me punën e Agjencionit për mallra rezervë do të jenë të kapshme këtu…

 

Më shumë
Tenderët dhe furnizimet publike
news
 

Furnizimet publike të publikuara nga Agjencioni për mallra rezervë janë të kapshme në Sistemin elektronik për furnizime publike. Si dhe në faqen e Agjencionit për mallra rezervë…

 

Më shumë
Rregullorja ligjore
news
 

Agjencioni është organ I pamvarur I administrates shtetërore, me cilësi të personit juridik. Agjencioni për punën e saj përgjigjet përpara Qeverisë së Republikës së Maqedonisë…

 

Më shumë
Plani Strategjik
news
 

Plani strategjik i Agjencionit për mallra rezervë është dokument në të cilin janë të paraqitura qëllimet dhe detyrat e Agjencionit për mallra rezervë për periudhën prej tre vjet.

 

Shkarko dokumentin

 

 

Tenderët dhe furnizimet publike

Smaller textBigger text size
Nga: 03.07.2018
Tek: 15.08.2018
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Shpallje për ndarjen e marëveshjes për furnizim publik të grurit merkantil për mallrat rezervë. Dokumentacioni i tenderit është i arritshëm në adresën si vijon https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home
Nga: 19.03.2018
Tek: 23.03.2018
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Shpallja mund të shikohet në https.//www.e-nabavki.gov.mk
Nga: 08.03.2018
Tek: 13.03.2018
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Shpallja mund të shikohet ne https.//www.e-nabavki.gov.mk
Nga: 08.03.2018
Tek: 13.03.2018
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Shpallja mund të shikohet në https.//www.e-nabavki.gov.mk
Nga: 08.03.2018
Tek: 13.03.2018
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Shpallja mund të shikohet në https.//www.e-nabavki.gov.mk
Nga: 06.03.2018
Tek: 16.03.2018
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Shpalljen mund ta shikoni në htpst.//www.e-nabavki.gov.mk
Nga: 18.07.2017
Tek: 07.08.2017
Lloji i Kontratës: Sherbime
Lloji i Procedurës: Procedurë e hapur
Shpallje për ndarjen e marëveshjes për furnizim publik për shërbim -rripërtrirje të krypës për gatim
Nga: 03.11.2016
Tek: 17.11.2016
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 13.04.2016
Tek: 12.05.2016
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 27.07.2015
Tek: 10.10.2015
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Procedurë e hapur
Nga: 23.02.2015
Tek: 14.04.2015
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Ripërtrirje të krypës së zier për ushqim nga mallrat rezervë
Nga: 10.02.2015
Tek: 24.02.2015
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 10.02.2015
Tek: 24.02.2015
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 10.02.2015
Tek: 25.02.2015
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 10.02.2015
Tek: 25.02.2015
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 10.02.2015
Tek: 16.02.2015
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 10.02.2015
Tek: 16.02.2015
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 10.02.2015
Tek: 26.02.2015
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 10.02.2015
Tek: 26.02.2015
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 09.02.2015
Tek: 19.02.2015
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 09.02.2015
Tek: 19.02.2015
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 05.02.2015
Tek: 17.02.2015
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Shpallje nr.08-137/2 për shitjen e 3.901.267 kg.elb për ushqim bagëtie nga mallrat rezervë nëpërmjet ankandit publik elektronik.
Nga: 05.02.2015
Tek: 17.02.2015
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 29.01.2015
Tek: 12.02.2015
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Agjencioni për mallra rezervë publikon shpallje për shitjen e misrit për ushqim bagëtie nga mallrat rezervë nr.05-103/2
Nga: 29.12.2014
Tek: 22.01.2015
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Kryhet shitja e 25.000.000 kg grurë merkantil nga mallrat rezervë nëpërmjet ankandit publik elektronik nëpërmjet sistemit për ankand publik e-aukcii.finance.gov.mk.
Nga: 26.05.2014
Tek: 23.06.2014
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 31.01.2014
Tek: 18.02.2014
Lloji i Kontratës: Sherbime
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 29.01.2014
Tek: 11.02.2014
Lloji i Kontratës: Sherbime
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 29.01.2014
Tek: 18.02.2014
Lloji i Kontratës: Sherbime
Lloji i Procedurës: Procedurë e hapur
Nga: 22.01.2014
Tek: 28.01.2014
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Procedurë e hapur
Nga: 21.01.2014
Tek: 28.01.2014
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 20.01.2014
Tek: 27.01.2014
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 20.01.2014
Tek: 27.01.2014
Lloji i Kontratës: Sherbime
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 20.01.2014
Tek: 27.01.2014
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 20.01.2014
Tek: 27.01.2014
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 16.01.2014
Tek: 21.01.2014
Lloji i Kontratës: Sherbime
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 15.01.2014
Tek: 20.01.2014
Lloji i Kontratës: Sherbime
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 09.02.2013
Tek: 21.01.2013
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 12.01.2013
Tek: 28.02.2013
Lloji i Kontratës: Sherbime
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 12.01.2013
Tek: 23.01.2013
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 11.01.2013
Tek: 24.01.2013
Lloji i Kontratës: Sherbime
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 11.01.2013
Tek: 22.01.2013
Lloji i Kontratës: Sherbime
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 11.01.2013
Tek: 18.01.2013
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 11.01.2013
Tek: 05.02.2013
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 06.11.2012
Tek: 21.12.2012
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Procedurë e hapur
Nga: 21.06.2012
Tek: 28.06.2012
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Procedurë e hapur
Nga: 07.06.2012
Tek: 30.06.2012
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 31.05.2012
Tek: 03.07.2012
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Procedurë e hapur
Nga: 30.03.2012
Tek: 26.04.2012
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Nga: 18.03.2012
Tek: 27.08.2012
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave
Buletini elektronik
Shkruani e-mail adresën dhe qëndroni në rrjedhë me lajmet e reja
© Agjencioni për mallrat rezervë. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.