Тендери и јавни набавки

Print this pageSmaller textBigger text size
Број на оглас: 03/2018

Набавка на прехрамбени стоки и пијалоци

Од: 08.03.2018
До: 13.03.2018
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди
Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.