Тендери и јавни набавки

Print this pageSmaller textBigger text size
Број на оглас: 05/2018

Јавна набавка на средства за хигиена

Од: 19.03.2018
До: 22.03.2018
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди
Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.