Тендери и јавни набавки

Print this pageSmaller textBigger text size
Број на оглас: 03314/2019

Набавка на меркантилна пченица за стоковните резерви

Од: 03.07.2019
До: 01.08.2019
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Отворена Постапка
Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.