Тендери и јавни набавки

Print this pageSmaller textBigger text size
Број на оглас: 08-137/2

Оглас за продажба на јачмен за сточна храна од стоковните резерви по пат на електонско јавно наддавање

Од: 06.02.2015
До: 20.02.2015
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди
ДОКУМЕНТИ:
Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.