Тендери и јавни набавки

Print this pageSmaller textBigger text size
Број на оглас: 05-521/2015

Набавка на меркантилна пченица

Од: 27.07.2015
До: 10.09.2015
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Отворена Постапка
ДОКУМЕНТИ:
Оглас (Adobe Acrobat document, 49 Kb)
Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.