Тендери и јавни набавки

Print this pageSmaller textBigger text size
Број на оглас: 1

Оглас за продажба на движна ствар - меркантилна пченица

Од: 14.04.2016
До: 12.05.2016
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди
ДОКУМЕНТИ:
Оглас бр.1 за продажба на пченица.pdf (Adobe Acrobat document, 1861 Kb)
Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.