Тендери и јавни набавки

Print this pageSmaller textBigger text size
Број на оглас: 13/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка на услуга - обновување на готварска камена (варена) сол

Од: 18.07.2017
До: 07.08.2017
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка
ДОКУМЕНТИ:
Отворена постапка_Обновување на готварска (варена) сол.pdf (Adobe Acrobat document, 96 Kb)
Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.