Вести

Print this pageSmaller textBigger text size

Поништување на постапка за јавна набавка

, 02.02.2018

Агенцијата за стоковни резерви го поништи огласот за набавка на возило за службени потреби бр.17/2017 поради тоа што понудувачите понудија цени кои се понеповолни од реалните цени на пазарот

Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.