Органограм

Print this pageSmaller textBigger text size
<p> За вршење на функциите на Агенцијата за стоковни резерви, се утврдува следната хиерарсиска поставеност:</p> <p>  <img alt="" src="/UserFiles/images/organogramMK2.png" style="width: 511px; height: 409px" /></p> <p> Во Агенцијата за стоковни резерви, надвор од секторите се формираат одделенија кои за својата работа непосредно му одговараат на Директорот на Агенцијата, и тоа:</p> <p>  </p>
ДОКУМЕНТИ:
2020 СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ.doc (Word Document, 784 Kb)
Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.